vzn miestne dane 2013

Zverejnené
31. decembra 2013
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2013