VZN_2020 č. 3 o chove vodení a držaní psov v obci Veľké Chlievany

Zverejnené
15. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020