Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.októbra 2020

Zverejnené
7. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2020