Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva_2_2020

Zverejnené
23. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júla 2020