Návrh Záverečného účtu Obce Veľké Chlievany za rok 2019

Zverejnené
4. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júna 2020