navrh zaverecneho uctu obce za rok 2017

Zverejnené
30. júna 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2018