navrh zaverecneho uctu obce za rok 2018

Zverejnené
31. decembra 2018
Vyvesené na úradnej tabuli
31. decembra 2018