Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s Mgr. Andreou Streďanskou – ADOS LUAN, AGENTÚRA DOM. OŠ. STAROSTLIVOSTI k celoplošnému testovaniu 20.3.2021

Zverejnené
17. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2021