Preskočiť na obsah

Čerpanie rozpočtu – rekapitulácia na položky v eurách na dve desatinné miesta k 31.12.2023