Dodatok č. 1 20220001 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 201200050

Zverejnené
2. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2022 − 17. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 20220001
Začiatok účinnosti: 3. septembra 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 2. augusta 2022
Suma s DPH: 25,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Helena Ď.
Dodávateľ: Obec Veľké Chlievany
Dodávateľ - Sídlo: Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany
Dodávateľ - IČO: 00311260

Prílohy