Informácie pre voliča – Referendum 21.1.2023 v sobotu od 7:00 h. do 22:00 h.

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy