KPU – VV_Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy pre celok Patrovec na r. 2022-2031

Zverejnené
9. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. septembra 2022 − 23. septembra 2022
Kategória

Prílohy