Menovací dekrét za zapisovateľa pre voľby 2022

Zverejnené
14. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. júla 2022
Kategória

Prílohy