Menovací dekrét za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie vo Veľkých Chlievanoch pre Referendum 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy