Preskočiť na obsah

Menovací dekrét zapisovateľky do Okrskovej volebnej komisie vo Veľkých Chlievanoch pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024

Zverejnené
4. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2024 − 8. júna 2024
Kategória

     V zmysle § 19 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

m e n u j e m

za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie vo Veľkých Chlievanoch pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024

Alenu Petrušovú.

Kontakt:

Telefón: 0915 129 517

e-mail: velkechlievany@velkechlievany.com

Adresa: Obecný úrad, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 04. marca 2024

Bc. Zuzana Flórová starostka obce

                                                                                                         

Prílohy