Mesto Bánovce nad Bebravou oznamuje verejnou vyhláškou začatie prerokovania ,,Návrhu zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou“

Zverejnené
17. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2022 − 15. novembra 2022
Kategória

Prílohy