Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Chlievany zo dňa 24.9.2021

Zverejnené
8. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2021 − 24. novembra 2021
Kategória

Prílohy