Návrh rozpočtu obce Veľké Chlievany na rok 2023 v eurách

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Prílohy