Návrh uznesení z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch zo dňa 23.06.2022

Zverejnené
15. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júla 2022 − 31. júla 2022
Kategória

Prílohy