Návrh uznesení z piateho zasadnutia OZ Veľké Chlievany zo dňa 03.12.2021

Zverejnené
30. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2021 − 15. januára 2022
Kategória

Prílohy