Návrh uznesení z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veľké Chlievany zo dňa 08. marca 2022

Zverejnené
8. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. apríla 2022 − 25. apríla 2022
Kategória

Prílohy