Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Veľké Chlievany Návrh VZN