Obec Veľké Chlievany _ Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre vykonanie referenda, ktoré sa uskutoční 21.1.2023

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy