Obec Veľké Chlievany OZNÁMENIE e-mailovej adresy – na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 2023, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 – na zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – na zaslanie žiadosti o voľbu poštou

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 20. januára 2023
Kategória

Elektronická (e-mailová) adresa:

a) obecchlievany@slovanet.sk

b) velkechlievany@velkechlievany.com

Prílohy