Preskočiť na obsah

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor Životného prostredia č. OU-BN-OSZP-2022/010334-025 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: ,,Územný plán Mesta Bánovce nad Bebravou, zmeny a doplnky č. 9″