Preskočiť na obsah

OU-BN-OSZP-2022/006332-006 Rozhodnutie Verejná vyhláška – Povolenie „Rozšírenie vodovodu IBV Veľké Chlievany“ – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby/TRIA RD, s.r.o., 957 03 Dežerice 20