Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 08. júna 2024

Zverejnené
4. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2024 − 8. júna 2024
Kategória

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/2024 Z. z. z 9.2.2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

utváram v obci Veľké Chlievany 1 volebný okrsok

a určujem

volebnú miestnosť č. 1 v kultúrnom dome, 956 55 Veľké Chlievany č. 111

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 04.03.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.