Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do organov samosprávy obci a voľby do organov samosprávnych krajov konajúce 29. októbra 2022

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy