Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov vykonajú sa v druhom kole dňa 06. apríla 2024

Zverejnené
30. januára 2024
Kategória

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. z 8.1.2024 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

utváram v obci Veľké Chlievany 1 volebný okrsok a určujem

volebnú miestnosť č. 1

v kultúrnom dome, 956 55 Veľké Chlievany č. 111

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 30.01.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.