Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania spojeného s kolaudačným konaním podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania