Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Chlievany dňa 08.03.2022 o 16:45 hod. v kultúrnom dome vo Veľkých Chlievanoch.

Zverejnené
4. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2022 − 8. marca 2022
Kategória

Prílohy