Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľké Chlievany dňa 03.12.2021 do kultúrneho domu

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2021 − 3. decembra 2021
Kategória

Prílohy