Projekt ,,Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou“ v obci realizované vďaka finančnej podpore 15 000 € Nadácie Slovenskej sporiteľne

Zverejnené
6. decembra 2022
Kategória

Prílohy