Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2022 − 11. júla 2022
Kategória

Prílohy