Úpravy č. 1 rozpočtu r. 2022 Obce Veľké Chlievany

Zverejnené
24. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2022 − 11. júla 2022
Kategória

Prílohy