Uznesenia z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Chlievany zo dňa 10. marca 2023

Zverejnené
14. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2023 − 28. marca 2023
Kategória

Prílohy