Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Jozef Matava ,,Prístavba novej bytovej jednotky k jestvujúcemu domu s.č. 82

Zverejnené
20. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2022 − 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy