Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Jozef Matava ,,Prístavba novej bytovej jednotky k jestvujúcemu domu s.č. 82