Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. Sú. 2208/25419/2023