Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi pre rozhodnutie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ,,IBV KOBIDA, Veľké Chlievany“