Preskočiť na obsah

Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi pre rozhodnutie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní