Zápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.decembra 2021

Zverejnené
30. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2021 − 15. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5_2021

Prílohy