Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30. augusta 2022

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy