Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.9.2021

Zverejnené
4. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2021 − 19. novembra 2021
Kategória

Prílohy