Preskočiť na obsah

Záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027″.

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

ZO strany č. 22

Vyhodnotenie pripomienky
Uvedená požiadavka je zahrnutá v pláne VVa VK TSK 2021 – 2027 v rámci návrhu riešenia obcí bez verejného vodovodu.
Obec Veľké Chlievany, Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – zaslanie stanoviska, Veľké Chlievany, list č. 1/22/000064 zo dňa 30.03.2022

  1. Realizáciu kanalizácie vo Veľkých Chlievanoch navrhujeme zmeniť z výhľadového obdobia do najbližšieho realizačného obdobia vzhľadom k tomu, že obec Veľké Chlievany má možnosť pripojenia kanalizácie na ČOV Bánovce nad Bebravou s prípojkou na mestskú časť Biskupice, nakoľko za posledné roky zaznamenávame nárast výstavby rodinných domov t.j. v celkovom počte 27 pričom vznikli aj dve nové ulice a kanalizácia je už nevyhnutná. Dodávateľom pitnej vody v našej obci je už pre 506 obyvateľov Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., z toho dôvodu je v kompetencií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. realizovať kanalizáciu v obci Veľké Chlievany, lebo obec Veľké Chlievany je len akcionár tejto spoločnosti.

Vyhodnotenie pripomienky

Pripomienka sa akceptuje a odkanalizovanie obce Veľké Chlievany neuvádzať ako výhľadovú investičnú akciu, ale ako investičnú stratégiu pre aktuálne plánovacie obdobie.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU-TN-OSZP1-2022/001273-408

Prílohy