Zmluva o dielo č. 1/2022/000140 s POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik“ na predmet zmluvy zhotoviť Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou.

Zverejnené
4. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2022 − 19. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022/000140
Začiatok účinnosti: 5. júla 2022
Koniec účinnosti: 5. júla 2022
Dátum podpísania: 4. júla 2022
Suma s DPH: 17 135,18 €
Sadzba DPH: DPH 10%
Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany
Objednávateľ - Sídlo: Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany
Objednávateľ - IČO: 00311260
Dodávateľ: POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik"
Dodávateľ - Sídlo: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Dodávateľ - IČO: 52713725

Prílohy