Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 8.8.2023

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby 23.8.2023

Dátum evidencie 8.8.2023

Suma s DPH 760,89 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Dátum vystavenia 16.8.2023

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby 23.8.2023

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 153,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Dátum vystavenia 1.8.2023

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby 23.8.2023

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 1,63 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 12.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby 23.8.2023

Dátum evidencie 12.8.2023

Suma s DPH 16,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 2.8.2023

Dátum splatnosti 22.9.2023

Dátum platby 8.8.2023

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 26 562,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 34114891

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, SPOL. s r.o.
Zmluva o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dátum vystavenia 2.8.2023

Dátum splatnosti 22.9.2023

Dátum platby 4.8.2023

Dátum evidencie 2.8.2023

Suma s DPH 22 063,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 34114891

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, SPOL. s r.o.
Zmluva o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dátum vystavenia 1.8.2023

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby 2.8.2023

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 87,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ EKORECYKLING Group

Dodávateľ - Sídlo J. Kollára 59, 038 21 Mošovce

Dodávateľ - IČO 53872258

Prílohy

Dátum vystavenia 1.8.2023

Dátum splatnosti 5.8.2023

Dátum platby 2.8.2023

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 336,11 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Dátum vystavenia 8.8.2023

Dátum splatnosti 5.8.2023

Dátum platby 2.8.2023

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 478,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ MAGNA E. A. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Dátum vystavenia 1.8.2023

Dátum splatnosti 5.8.2023

Dátum platby 2.8.2023

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 961,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ MAGNA E. A. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy