Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 8/1000187632 o dodávke vody súp. č. 132 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany

ID: 8/1000187632 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

23.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36550949

Prílohy

Popis

Dodatok 20220001 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 201200235

ID: 2022 – Obec Veľké Chlievany

50,00 €

16.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.8.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ A. J.

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva č. ZO_2022TNP25333-3_Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o.

ID: ZO/2022TNP25333-3 – Osobnyudaj.sk-TN

450,00 €

16.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 450,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice-mestská časť

Dodávateľ - IČO 54142156

Prílohy

Mandátna zmluva č. 1/2022/000186

ID: 1/2022/000186 – Michal Slovák

300,00 €

14.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Michal Slovák

Dodávateľ - Sídlo Žitná-Radiša 32, 956 41 Žitná-Radiša

Dodávateľ - IČO 37452053

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra s protokolom – J_Š

ID: 1/2022/91 – Obec Veľké Chlievany

10.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ J_Š

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov ,,WiFi pre Teba v obci Veľké Chlievany“ s EM Technologies s.r.o.

ID: 1/2022/000167 – EM Technologies s.r.o.

13 390,00 €

8.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.8.2022

Suma s DPH 13 390,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ EM Technologies s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pečeňany 38, 956 36 Pečeňany

Dodávateľ - IČO 46573321

Prílohy

Dohoda č. 22/09/010/53 o pomoci v hmotnej núdzi s UPSVaR Partizánske

ID: 22/09/010/53 – Úrad práce

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Dodávateľ - Sídlo Nám. SNP 151/6, , 958 01 Partizánske

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o dielo č. 1/2022/000147 s BANCE-STAV, spol. s r.o.

ID: 1/2022/000147 – BANCE-STAV

48 625,03 €

11.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 48 625,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ BANCE-STAV, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 34114891

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dokumentácia z prieskumu trhu _ Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany

Príkazná zmluva o propagácií MAS Bebrava

ID: 1/2022/000144 – Obec Veľké Chlievany

50,00 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.6.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MAS Bebrava

Objednávateľ - Sídlo Námestie Ľ. Štúra 1/1,, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Objednávateľ - IČO 42373891

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb s Komunálnou poisťovňou, a.s.

ID: 5190057774 – Komunálna poisťovňa

3,25 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 3,25 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vinna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o dielo č. 1/2022/000140 s POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik“ na predmet zmluvy zhotoviť Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou.

ID: 1/2022/000140 – POH s.r.o.

17 135,18 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 5.7.2022

Koniec účinnosti 5.7.2022

Dátum podpísania 4.7.2022

Suma s DPH 17 135,18 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik"

Dodávateľ - Sídlo Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

Dodávateľ - IČO 52713725

Prílohy

Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín

ID: 1/2022/000137 – Obchodná akadémia Milana Hodžu

28.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu

Dodávateľ - Sídlo M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín

Dodávateľ - IČO 00161993

Prílohy