Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb s Komunálnou poisťovňou, a.s.

ID: 5190057774 – Komunálna poisťovňa

3,25 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 3,25 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vinna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o dielo č. 1/2022/000140 s POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik“ na predmet zmluvy zhotoviť Vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou.

ID: 1/2022/000140 – POH s.r.o.

17 135,18 €

4.7.2022

Začiatok účinnosti 5.7.2022

Koniec účinnosti 5.7.2022

Dátum podpísania 4.7.2022

Suma s DPH 17 135,18 €

Sadzba DPH DPH 10%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ POH s.r.o., ,,registrovaný sociálny podnik"

Dodávateľ - Sídlo Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

Dodávateľ - IČO 52713725

Prílohy

Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín

ID: 1/2022/000137 – Obchodná akadémia Milana Hodžu

28.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu

Dodávateľ - Sídlo M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín

Dodávateľ - IČO 00161993

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AYV6 s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

ID: 309070AYV6 – Pôdohospodárska platobná agentúra

17 999,64 €

10.6.2022

Začiatok účinnosti 30.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 17 999,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087

ID: 1/2022/000087 – Baustav SE s.r.o.

1.6.2022

Začiatok účinnosti 2.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Baustav SE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefanov 3, 906 45 Štefanov

Dodávateľ - IČO 52235467

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo 1/2022/000087 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany

Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-092-2022

ID: Na-092-2022 – Nadácia Slovenskej sporiteľne

15 000,00 €

13.5.2022

Začiatok účinnosti 14.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Nadácia Slovenskej sporiteľne

Dodávateľ - Sídlo Tomášikova 48, 832 73 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30856868

Prílohy

Zmluva o praktickom vyučovaní pre žiaka a žiačku Obchodnej akadémie Trenčín

ID: OATN/2022/37 – Obec Veľké Chlievany

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obchodná akadémia Milana Hodžu

Objednávateľ - Sídlo M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín

Objednávateľ - IČO 00161993

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva o dielo 1/2022/000087 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany

ID: 1/2022/000087 – Baustav SE s.r.o.

39 264,45 €

27.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH 39 264,45 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Baustav SE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefanov 3, 906 45 Štefanov

Dodávateľ - IČO 52235467

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Súhrnný protokol zákazky č. 11403 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany
Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087

Darovacia zmluva č. 1/2022

ID: 1/2022 – Peter Kobida

3 016,27 €

26.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH 3 016,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Peter Kobida

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

ID: 165/2022 – Slovenská pošta

3 016,27 €

26.4.2022

Začiatok účinnosti 27.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.4.2022

Suma s DPH 3 016,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36 631 124

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Darovacia zmluva č. 1/2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22240026 na projekt Dažďová záhrada Nadáciou ZSE v rámci grantového programu Meníme na zeleň.

ID: 22240026 – Nadácia ZSE

1 400,00 €

21.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Nadácia ZSE

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42364248

Prílohy

Zmluva s RadioNETom o vybudovaní siete SSID Wifi pre Teba

RadioNET s.r.o.

13 396,80 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2022

Suma s DPH 13 396,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ RadioNET s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľ. Štúra 6, 975 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 50442112

Prílohy