Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo 1/2022/000087 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany

ID: 1/2022/000087 – Baustav SE s.r.o.

39 264,45 €

27.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH 39 264,45 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Baustav SE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Štefanov 3, 906 45 Štefanov

Dodávateľ - IČO 52235467

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Súhrnný protokol zákazky č. 11403 Rekonštrukcia budovy na Múzeum Veľké Chlievany
Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 1/2022/000087

Darovacia zmluva č. 1/2022

ID: 1/2022 – Peter Kobida

3 016,27 €

26.4.2022

Začiatok účinnosti 28.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH 3 016,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Peter Kobida

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

ID: 165/2022 – Slovenská pošta

3 016,27 €

26.4.2022

Začiatok účinnosti 27.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.4.2022

Suma s DPH 3 016,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Slovenská pošta, a.s

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36 631 124

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Darovacia zmluva č. 1/2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22240026 na projekt Dažďová záhrada Nadáciou ZSE v rámci grantového programu Meníme na zeleň.

ID: 22240026 – Nadácia ZSE

1 400,00 €

21.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Nadácia ZSE

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42364248

Prílohy

Zmluva s RadioNETom o vybudovaní siete SSID Wifi pre Teba

RadioNET s.r.o.

13 396,80 €

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2022

Suma s DPH 13 396,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ RadioNET s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľ. Štúra 6, 975 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 50442112

Prílohy

76_Zmluva s protokolom o vypožičaní – kompostér L.K.

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO z domácností

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. 1/2022/119 s protokolom o vypožičaní kompostéra F_K

23.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o.

18.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb zo dňa 5.3.2020

18.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra č.1/2022/364-38 a protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu vypožičania

1.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Odstúpenie od zmluvy Juraj Graňačka-JUPEGRA

ID: 1/2019/000266 –

26.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva o dielo rekonstrukcia budovy na muzeum velke chlievany