Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva 1/2021/000236 o dotácií DHZ Veľké Chlievany

ID: 1/2021/000236 – Obec Veľké Chlievany/Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany

1 300,00 €

22.12.2021

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH 1 300,00 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany/Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra č. 1/2021/208 s protokolom o prevzatí

ID: 1/2021/208 –

20.10.2021

Začiatok účinnosti 21.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra 1/2021/193 s protokolom

ID: 1/2021/193 –

15.10.2021

Začiatok účinnosti 16.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

MK_Zmluva o vypožičaní kompostéra č. 1/2021/8 s protokolom

ID: 1/2021/8 –

5.10.2021

Začiatok účinnosti 6.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra č. 1/2021/197 s protokolom

27.9.2021

Začiatok účinnosti 28.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere šatstva

TextilEco a.s.

17.9.2021

Začiatok účinnosti 17.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ TextilEco a.s., organizačná zložka, Tolstého 5, 811 06 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo k zákazke „Rekonštrukcia budovy kabín č. 195 v športovom areáli” financovaná poskytnutou dotáciou z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ a z rozpočtu obce.

ID: 1/2020/000201 – Juraj Graňačka - JUPEGRA

26 779,76 €

29.7.2020

Začiatok účinnosti 30.7.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 26 779,76 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Juraj Graňačka - JUPEGRA, 956 35 Pravotice 128

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluvy a protokoly o vypožičaní kompostérov

ID: 1/2020/200, 196,116, –

2.7.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka na septik TRIA RD s.r.o.

ID: 1/2020/000182 –

24.6.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Cenová ponuka – RadioNET k zmluve o dielo

ID: 17.06.2020 –

14 117,00 €

24.6.2020

Začiatok účinnosti 24.6.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 14 117,00 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo s RadioNET – Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestanstvách v rámci obce Veľké Chlievany

ID: zo dňa 17.06.2020 –

14 117,00 €

23.6.2020

Začiatok účinnosti 24.6.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 14 117,00 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AJA6 zo dňa 02.06.2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefániková 15, 811 05 Bratislava

ID: Z311071AJA6 –

15 000,00 €

11.6.2020

Začiatok účinnosti 11.6.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 15 000,00 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy