Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľké Chlievany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

76_Zmluva s protokolom o vypožičaní – kompostér L.K.

1.4.2022

Začiatok účinnosti 2.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie BRKO z domácností

28.3.2022

Začiatok účinnosti 29.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. 1/2022/119 s protokolom o vypožičaní kompostéra F_K

23.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o.

18.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb zo dňa 5.3.2020

18.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra č.1/2022/364-38 a protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu vypožičania

1.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Odstúpenie od zmluvy Juraj Graňačka-JUPEGRA

ID: 1/2019/000266 –

26.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

zmluva o dielo rekonstrukcia budovy na muzeum velke chlievany

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z131

ID: 6166797 – Obec Veľké Chlievany

17 687,91 €

24.1.2022

Začiatok účinnosti 25.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.12.2021

Suma s DPH 17 687,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Objednávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Objednávateľ - IČO 30794323

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Dodávateľ - IČO 00311260

Prílohy

Zmluva 1/2021/000236 o dotácií DHZ Veľké Chlievany

ID: 1/2021/000236 – Obec Veľké Chlievany/Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany

1 300,00 €

22.12.2021

Začiatok účinnosti 23.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2021

Suma s DPH 1 300,00 €

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ Obec Veľké Chlievany/Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra č. 1/2021/208 s protokolom o prevzatí

ID: 1/2021/208 –

20.10.2021

Začiatok účinnosti 21.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vypožičaní kompostéra 1/2021/193 s protokolom

ID: 1/2021/193 –

15.10.2021

Začiatok účinnosti 16.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

MK_Zmluva o vypožičaní kompostéra č. 1/2021/8 s protokolom

ID: 1/2021/8 –

5.10.2021

Začiatok účinnosti 6.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľké Chlievany

Objednávateľ - Sídlo Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany

Objednávateľ - IČO 00311260

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy